Tallinna Tehnikaülikooli eelõppe eksamikool pakub erinevaid kursusi nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilastele (kursused põhikooli lõpueksamiteks, gümnaasiumi riigieksamiteks, TalTechi matemaatika sisseastumiskatseks, järeleaitamistunnid). 
Lisaks saavad õpilased täiendada oma teadmisi olümpiaadikoolis, kus on võimalik osaleda nii olümpiaadidel kui ka võistlustel.  

NB!
2018. a detsembris ilmus tehnikaülikooli eelõppe kirjastatud kogumik "200 Eesti füüsikaolümpiaadi ülesannet aastatest 2012-2018".

Mektory Tehnoloogiakool ootab igas vanuses kooliõpilasi osa võtma põnevatest tehnika- ja tehnoloogiaalastest kursustest ning töötubadest.
 

 Algavad kursused